Ин Витро оплождане

IVF ( In Vitro Fertilization ) - "ОПЛОЖДАНЕ В ЕПРУВЕТКА"

   

След пункцията на яйчниците и изваждането на яйцеклетките,
към всяка от тях се добавят пречистените и обработени в IVF
лабораторията сперматозоидни клетки. Броят на сперматозоидите,
добавени кьм всяка яйцеклетка зависи от качеството на семенната
течност във всеки отделен случай.

В деня след пункцията (първи ден), яйцеклетките се проверяват за
оплождане по образуването на пронуклеуси (първични ядра).

На втори ден се тьрси делене. Ако има такова, следователно има
развиващи се ембриони. Ние избираме ембрионите с най-добро
качество и поставяме 2 или 3 от тях в матката на втори или трети ден.

Качество на ембриона: Делящата се яйцеклетка, наречена ембрион
се оглежда за брой на получените вътрешни клетки, наречени
бластомери и техния вид. Както броя, така и вида на бластомерите,
различни за всеки ден от развитието,оформят т.н. индивидуална
оценка на ембриона. Тези с по-висока оценка дават и по-висока
степен на забременяване, след прехвърлянето им в матката.Биография
Вътрематочни инсеминации
Ин Витро
Цени
Новини
Контакти